Neue CD Fescht- Schtimmig

Goldener Violinschlüssel an Arno Jehli

Tagblatt Bündner Nachrichten Oktober 2018

50 Jahre Kapelle Oberalp Jubiläumskonzerte

50 Jahre Kapelle Oberalp 2018

25. 03. 2018 Tagblatt Graubünden

Abschluss der Jubiläumstournee 50 Jahre Kapelle Oberalp

Goldener Violinschlüssel für Arno Jehli

Goldener Violinschlüssel für Arno Jehli 2018

Violinschlüssel an Ruedi Renggli